Par mani

Anna Melbārde, apguvusi vadības zinības Latvijas Universitātē, vadījusi struktūrvienības un tīklu restorānu nozarē, nodarbojusies ar mazo uzņēmējdarbību tirdzniecības nozarē. Papildus apguvusi darba aizsardzības speciālista profesiju, uzlabojusi vadītāja prasmes kursos, apguvusi aromterapiju un Rapid Transformational Therapy.

---

Mana līdzšinējā profesionalā pieredze vadītājas amatā un uzņēmējas ādā ir noderīga, lai palīdzētu risināt ne tikai emocionālas dabas jautājumus, bet arī lai ieraudzītu un rastu  praktiskus uz izaugsmi vērstus risinajumus.

Sfēra, kas mani uzrunā visdziļāk ir emocionālā labklājība, prāta un sirds harmonija, savas vērtības, savas būtības apzināšanās un dzīves mērķu atrašana un piepildīšana. Cieņas un mīlestības sajušana pret sevi un atbildības uzņemšanās par sevi un savu dzīvi. Pati esmu veikusi izaugsmes ceļu caur terapiju, augiem, kustību, meditāciju, pašizziņu un informācijas apguvi par mūsu prāta un emociju darbību. 

---

RTT mani ir uzrunājis kā metode, kas apvieno tos palīdzošos veidus, kā veikt iekšējo darbu, atrast savu izaicinājumu cēloņus un izveidot jaunu, izdevīgāku sev programmu, kas var būt palīdzoša nevis traucējoša. RTT ir lielisks sajaukums starp zinātni un pieredzi, tā ir iedarbīga metode, kas palīdz ieraudzīt sevi un savas pieredzes pilnīgi citām acīm. Tā ir spēcinoša, spēku atjaunojoša metode, kas ļauj labāk uzņemties atbildību pašiem par savu dzīvi, savām domām, jūtām un arī par saviem fiziskajiem ķermeņiem.

---

Ēterisko eļļu terapija ir ārstniecība caur terapeitiskām ēteriskajām eļļām. Sfēras, ko aptver ēterisko eļļu terapija ir gan fiziskā ķermeņa kaites, gan emociju, gan garīgā pasaule. Tādēļ tās pielietojums var būt ļoti plašs, turklāt iedarbība uz visām sfērām nav atdalāma. Ēterisko eļļu terapijā tiek izmantoti tādi aromāti, kas klientam ir patīkami, tādējādi nodrošinot efektivitāti un drošību lietošanā, nemaz nerunājot par pozitīvo emociju vairošanu ikdienā, iesmaržojot sev tīkamu aromātu. 

---


Ja Tevi uzrunā šī informācija, nāc dziļāk un uzzini, kādus pakalpojumus var saņemt tiekoties ar mani, un kā ar mani sazināties.
0
 .